LAP-LAP

zərf dan. Təəccüblə, heyrətlə, mat-mat. Lap-lap baxmaq.
– Orada qaynaşan müxtəlif adamları görüb, gözlərini laplap döyən Gəray bəyi yenə də nökəri … ayıltdı. S.Rəhimov.

LAP
LAPAN

Digər lüğətlərdə