LAXLADILMA

Laxladılmaq”dan f.is.
LAXBALAX
LAXLADILMAQ

Digər lüğətlərdə