LÉMMA

[ yun. ] riyaz. Bir və ya bir neçə teoremi sübut etmək üçün lazım olan köməkçi teorem.
LEQALLIQ
LEMUR

Digər lüğətlərdə