LEMUR

is. [ lat. ] Qədim təsəvvürlərə görə əcdadların ruhu.
LÉMMA
LEN

Digər lüğətlərdə