LEQALLIQ

is. Leqal vəziyyətdə olma; qanunla yol verilmə, qanuni olma; açıqlıq, aşkarlıq (qeyri-leqallıq əksi).
LEQALLAŞMAQ
LÉMMA

Digər lüğətlərdə