LEQALLAŞDIRMAQ

f. Leqal vəziyyətə gətirmək, leqal şəklə salmaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçirmək, qanuni olduğu qəbul edilmək. Mətbuatı leqallaşdırmaq.
LEQALLAŞDIRMA
LEQALLAŞMA

Digər lüğətlərdə