LİBERALCASINA

sif.zərf Liberala (2-ci mənada) xas olan bir tərzdə, liberal kimi, liberallıq göstərərək. Liberalcasına münasibət.
LİBERAL
LİBERALİZM

Digər lüğətlərdə