LODKADABAN

dan. bax dikdaban.
LODKA
LOĞAZ

Digər lüğətlərdə