LOQARİFMLƏMƏK

f. riyaz. Verilən ədədin loqarifmini almaq.
LOQARİFMLƏMƏ
LOQQULDAMA

Digər lüğətlərdə