LOQQULTU

is.
1. Tökülən, axan, bərk qaynayan mayedən hasil olan səs.
2. bax lökkültü.
LOQQULDAMAQ
LOM

Digər lüğətlərdə