MÜASİR

Ərəbcə əsr sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜALİCƏ
MÜAYİNƏ

Значение слова в других словарях