MƏHƏBBƏT

sevgi, sevmə, sevda, eşq.
MƏHCAMAL
MƏHİ

Digər lüğətlərdə