MAĞAR

Mağara sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir, əsli məkkarə kimi olub, “tağalaq” və “çadır” (çardaq) mənaları məlumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAGİSTRAL
MAĞARIC

Значение слова в других словарях