MAARİFLƏNMƏ

Maariflənmək”dən f.is.
MAARİFLƏNDİRMƏK
MAARİFLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə