MADDƏ

I MADDƏ (qanun məcəlləsinin, yaxud hər hansı bir mətnin, sənədin və s.-nin kiçik hissəsi) ..isbatlarından sonra ev komitəsinin müəyyən qanan maddəsi mucəbincə məsul olduğunu meydana çıxardı (Çəmənzəminli); BƏND Müştərilərə üzümüzü tutub, onlara etdiyimiz nəsihətlərin birinci bəndi budur.. (C.Məmmədquluzadə).

II maddə bax cisim; şey

MADAR
MADDİ

Digər lüğətlərdə