MAJAR

(Gədəbəy)
çoxkünclü. – Mağazində majar istəkan çoxdu
MAJ
MAJARA