MAJGAL

(Ağdam, Qazax)
kotanın dəstəyindən tutan adam, kotançı. – Majgal majdan tutuv əkir (Ağdam); – Maj tutana majgal deyirix’ (Qazax)
MAJARA
MAJGƏL