MEXANİKA

[ yun. mechanike – alət]
1. Fizikanın, cisimlərin boşluqda (fəzada) yerdəyişmə qanunlarından bəhs edən şöbəsi. Nəzəri mexanika.
// Texnikanın, hərəkət və qüvvə haqqındakı nəzəriyyənin praktik məsələlərin həllində tətbiqi ilə məşğul olan sahəsi. Tikinti mexanikası.
// Maşın, mexanizm, qurğu.
2. məc. Bir şeyin mürəkkəb gizli daxili cəhəti, mahiyyəti. İnqilabın mexanikası.
MEXÁNİK
MEXANİKİ

Digər lüğətlərdə