MİDBƏR

is. Heyvan boynuna bağlanan ipə keçirilən halqa. Midbəri ipə bənd etmək.
MİÇURİNÇİ
MİDİYALI

Digər lüğətlərdə