MİKROBSUZLAŞDIRMA

Mikrobsuzlaşdırmaq” dan f.is.
MİKROBİOLÓQ
MİKROBSUZLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə