MOBİT

zərdüşt dininə məxsus kahin; bilikli, alim.
MOBİLƏ
MOLLA