MODELLƏŞDİRMƏ

Modelləşdirmək”dən f.is.
MODELQAYIRAN
MODELLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə