MODERNİST

[ fr. ] Modernizm tərəfdarı.
MODÉRN
MODERNİ́ZM

Digər lüğətlərdə