MOLLABAŞI

(Barana, Borçalı, Laçın, Şuşa)
1. b a x mollabaş (Barana, Borçalı, Şuşa); – Mollabaşı div tutor (Borçalı); – Mollabaşının çiçəyi göy olur, özü də yeməlidi (Barana)
2. gül növü (Laçın)
MOLLABAŞ
MOLLABOŞA

Digər lüğətlərdə