MOLLANÜMA

[ ər. molla və fars. …nüma] bax mollagunə.
[Yaşlı kişi:] Mən “mollanüma” kəlməsinin həqiqi məfhumunu ancaq indi anlamalıyam. S.Hüseyn.
[Hacı:] Yalançı mollalar indiyəcən şəriəti düz anlatmayıblar.
Onlar molla deyil, mollanümalardır. Mir Cəlal.

MOLLANƏSRƏDDİNÇİLƏR
MOLLASAYAQ

Digər lüğətlərdə