MONQOLŞÜNASLIQ

is. Monqolların dil, yazı, mədəniyyət və tarixini öyrənən elmlərin məcmusu.
MONQOLŞÜNAS
MONÓKL

Digər lüğətlərdə