MOQQULDAMAQ

f. Moqqultu səsi çıxarmaq (donuz və bəzi başqa heyvanlar haqqında).
MOQQULDAMA
MOQQULTU

Digər lüğətlərdə