MÓQUR

is. Hindistanın qızıl sikkəsi.
MOQQULTU
MOL

Digər lüğətlərdə