MUĞAMAT

[ ər. “məqam” söz. cəmi] Muğam tərzində olan havalar. Muğamat çalmaq.
– Xanəndə muğamat ilə bəyi təbrik edən əşarı oxuyur. R.Əfəndiyev.
Məlumdur ki, tar müşayiəti ilə oxunan muğamat parçaları inqilabdan qabaq yazılmış Azərbaycan operalarında musiqinin əsas hissəsini təşkil edir. Ə.Bədəlbəyli.

MUĞAM
MUĞAMATÇI

Digər lüğətlərdə