MUMİYA₁

is. [ ər. ]
1. Balzamlanma vasitəsilə çürüməkdən qorunmuş insan cəsədi. Bir çox Misir mumiyası hal-hazıra qədər qalır və muzeylərdə saxlanılır. “Qədim dünya tarixi”.
2. məc. Dərman, dava, əlac.
Bir sınmışa mumiya dilərdim; Bir xəstə üçün şəfa dilərdim. Füzuli.

3. məc. Cansızlığı, arıqlığı, hərəkətsizliyi və s. xassələri ilə qurumuş cəsədi xatırladan adam haqqında.
Yazıq Xədicə dizlərini qucaqlayıb bir küncdə mumiya kimi oturmuşdu. S.S.Axundov.

Etimologiya

  • MUMİYA Qədim misirlilər üçün insanın ölümündən sonra onun bədənini qoruyub saxlamaq çox vacib idi. Misirlilərin axirət dünyası haqda olduqca mürəkkəb təsəvvü
MUMGÜVƏSİ
MUMİYA₂

Digər lüğətlərdə