MUMLANMAQ

məch.
1. Mum sürtülmək, mum çəkilmək. Viş mumlanıb.
2. Mumla bağlanmaq, qapanmaq. Bankanın ağzı mumlandı.
MUMLANMA
MUMLU

Digər lüğətlərdə