NAVY

navy1

n hərbi-dəniz donanması, hərbi-dəniz qüvvələri; the Royal Navy Britaniyanın hərbi-dəniz donanması

navy2

adj: Navy Department amer. hərbi-dəniz donanması nazirliyi; Navy Regulations hərbi-dəniz nizamnaməsi

NAVVY
NAY