OĞLANLIQ

is. Kişi cinsinin evlənənə qədər olan halı, oğlan olma dövrü.
OĞLANLI-QIZLI
OĞRU

Digər lüğətlərdə