OĞURLUQCA

zərf Gizlicə, xəlvəti, başqalarına sezdirmədən. Oğurluqca içəri girmək.
– …Mən üç yüz evin kattası ola-ola bir ulağ da tapa bilmirəm, gedərəm oğurluqca özgələrin eşşəyini gətirrəm? C.Məmmədquluzadə.

OĞURLUQ
OĞURSAQ

Digər lüğətlərdə