OCIĞAZ

əvəz.O”dan oxş. Ocığaza yazığım gəldi. Ocığaz bərk xəstədir.
OCAQLIQ
ÓÇERK

Digər lüğətlərdə