ODUNLAŞMAQ

f.
1. Bərkiyib ağaca dönmək; oduncaqlaşmaq (bitkilərin zoğları haqqında).
2. məc. Keyləşmək, hissizləşmək, oduna dönmək.
ODUNLAŞMA
ODUNLUQ

Digər lüğətlərdə