ORALI

sif. O yer əhalisindən olan, o yerli. Mən oralı deyiləm.
ORAQVARİ
ORANJERÉYA

Digər lüğətlərdə