ORGİYA

is. [ yun. ]
1. Qədim Şərq, yunan, Roma allahlarına sitayişlə bağlı keçirilən bayram mərasimləri.
2. Azğın kef məclisi.
ORFOQRAFİYA
ORİJİNAL

Digər lüğətlərdə