OVQATTƏLXLİK

is. Pozğunluq, kefsizlik, pərtlik, dilxorluq.
[Kor Seyid] nə acı bir söz söyləyir, nə də ovqattəlxlik eləyir. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OVQATTƏLXLİK ovqattəlxlik bax dilxorluq, narazılıq 1
OVQATSIZ
OVLAQ

Digər lüğətlərdə