PÖRTÜŞMƏ

Pörtüşmək”dən f.is.
PÖRTÜLMƏK
PÖRTÜŞMƏK

Digər lüğətlərdə