PÖRTLƏMƏK₁

bax pırtlamaq 1 və 2-ci mənalarda.
PÖRTLƏMƏ₂
PÖRTLƏMƏK₂

Digər lüğətlərdə