PÖRTLƏMƏK₂

bax pörtmək.
PÖRTLƏMƏK₁
PÖRTLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə