PÜFKÜRMƏ

Püfkürmək”dən f.is.
PÜFƏ
PÜFKÜRMƏK

Digər lüğətlərdə