PÜNHANİ

sif.zərf [ fars. ] Gizli(cə), xəlvəti. [C.Cabbarlı] tamaşa zamanı isə qaranlıq, pünhani bir küncdə ayaq üstdə dayanır, səhnəni və tamaşaçıları öz dərin müşahidələrindən keçirirdi. S.Rəhimov.
PÜNHAN
PÜRE

Digər lüğətlərdə