PÜSTƏQARIN

sif. Azyeyən, azacıq yeməklə doyan. Püstəqarın adam.
PÜSTƏ
PÜSTƏLİK

Digər lüğətlərdə