PIÇILDAŞMAQ

qarş. Bir-biri ilə pıçıltı ilə danışmaq, söhbət etmək.
Həmzə Allahqulu ilə bir az pıçıldaşıb, sonra dedi. Ə.Əbülhəsən.
Oğlanlar [Mehribana] baxaraq pıçıldaşırdılar. H.Seyidbəyli.

// məc. Obrazlı təşbehlərdə. Ləpələr pıçıldaşır.
– Şam ağaclarının yaşıl budaqları qürurla səslənib, bir-birilə öpüşür, pıçıldaşırdı. S.Vəliyev.
Gülün üzü işıqlandı; Pıçıldaşdı çəmən, çiçək. M.Dilbazi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PIÇILDAŞMAQ danışmaq
PIÇILDAŞMA
PIÇILĞAN

Digər lüğətlərdə