PIÇ-PIÇ

zərfsif. Yavaşcadan, pıçıltı ilə. Pıç-pıç danışmaq.
– Qonaqlar [Sitarəyə] zənn ilə baxıb, sonra anası ilə pıç-pıç danışdılar. Çəmənzəminli.

// Pıçıltılı, pıçıltılı danışıq. Pıç-pıç başlandı.
PƏZƏVƏNGLİK
PIÇAPIÇ

Digər lüğətlərdə