PIQQILDAŞMAQ

qarş. Pıqqıldamaq (çoxları haqqında).
Qızlar Xasayı görüb, Durnaya baxaraq pıqqıldaşdılar. Ə.Vəliyev.
Bu dəfə bütün dəstə pıqqıldaşıb gülüşdü. İ.Hüseynov.

PIQQILDAŞMA
PIQQILTI

Digər lüğətlərdə