PƏJMÜRDƏ

f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi-üsgü, cırım-cındır.

PƏHRİZ
PƏJMÜRDƏGİ

Digər lüğətlərdə