PƏLMƏLƏNMƏ

Pəlmələnmək”dən f.is.
PƏLMƏ
PƏLMƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə